:: دوره 3، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1396 ) ::
جلد 3 شماره 1 صفحات 1-11 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان آمادگی مقابله با خطر زلزله در بیمارستان‌های آموزشی: یک مطالعه مقطعی در شهر یزد
مهدیه عابدی، خاطره خانجانخانی، محمد مهدی کیانی ، سید عبدالحسین موسوی ریگی، مرضیه صالحی
چکیده:   (797 مشاهده)

میزان آمادگی مقابله با خطر زلزله در بیمارستان‌های آموزشی: یک مطالعه مقطعی درشهر یزد

مهدیه عابدی١، خاطره خانجانخانی١، محمدمهدی کیانی٢*، سید‌عبدالحسین موسوی ریگی٣، مرضیه صالحی٤

١. کارشناس ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران.

٢. دانشجوی دکتری‌، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران.

٣. کارشناس ارشد‌، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

٤. کارشناس ارشد، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی‌، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

* نویسنده مسئول: تهران، بلوار کشاورز، روبه‌روی پارک لاله، خیابان قدس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، طبقه چهارم، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت.

تلفن: ٨٨٩٨٩١٢٩ -٠٢١                                      Email: mehdi.kiyan92@gmail.com               

چکیده:    

مقدمه: از آنجا که پیش‌بینی دقیق زمان وقوع زلزله امکان‌پذیر نیست، دانش و آمادگی بیمارستانها درباره زلزله و چگونگی رویارویی با آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی میزان آمادگی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد در مقابله با زلزله انجام شد.

روش بررسی: مطالعه حاضر، مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی در چهار بیمارستان آموزشی یزد در سال 1394 اجرا شد. چک لیست دارای 123 سؤال بود که ایمنی بیمارستان‌ها را در مقابله با زلزله در 8 حیطه مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه از آمار توصیفی و آزمون آماری تحلیلی نظیر همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.

یافته­ ها: میزان آمادگی بیمارستانهای مورد مطالعه در برابر خطر زلزله برابر با ٥٨/٨٧ درصد بود. بیشترین آمادگی بیمارستانها در حیطه مدیریت برنامه حوادث غیر مترقبه با ٨٩/٠٨ درصد در سطح خیلی خوب و کمترین آمادگی در حیطه برنامه آموزشی بیمارستان با 25 درصد در سطح ضعیف ارزیابی شد. بیشترین همبستگی بین تعداد تخت و حیطه برنامه ایمنی تجهیزات بیمارستان (٠/٩٨٧=r) و کمترین همبستگی بین تعداد تخت و برنامه‌های آموزشی (٠/٢٧١=r) بود.

 بحث و نتیجه‌گیری: میزان آمادگی بیمارستانها در برابر زلزله در سطح متوسط ارزیابی شد و کمترین میزان آمادگی در برابر خطر زلزله در حیطه برنامه‌ریزی آموزشی بود؛ لذا پیشنهاد می‌شود برگزاری دوره‌های آموزشی مورد‌نیاز، به عنوان یک اولویت مد‌نظر قرار گیرد.

واژگان کلیدی: آمادگی بیمارستان، بیمارستانهای آموزشی، زلزله

ارجاع: عابدی مهدیه‌، خانجانخانی خاطره‌، کیانی محمدمهدی، موسوی ریگی سید عبدالحسین‌، صالحی مرضیه.  میزان آمادگی مقابله با خطر زلزله در بیمارستان‌های آموزشی: یک مطالعه مقطعی در شهر یزد. مجله پژوهش­های سلامت محور 1396؛ 3(1): 11-1. 

واژه‌های کلیدی: آمادگی بیمارستان، بیمارستان‌های آموزشی، زلزله
متن کامل [PDF 774 kb]   (330 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها