:: دوره 3، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1396 ) ::
جلد 3 شماره 1 صفحات 25-37 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عدالت در توزیع جغرافیایی پزشکان متخصص در ایران
علی محمد مصدق راد، رضا هاشم پور، محمد ویسی
چکیده:   (3029 مشاهده)

 بررسی  عدالت در توزیع جغرافیایی پزشکان متخصص در ایران 

علی محمد مصدق راد۱ ، رضا هاشم پور ۲ ، محمد ویسی۳ *

۱. دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲.دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳.دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران (نویسنده مسئول)
*نویسنده مسئول: تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت.

تلفن:                                                     Email:  mohammadveysi۱۸@yahoo.com 

چکیده:

مقدمه: توزیع مناسب نیروی انسانی بخش سلامت بر بهبود شاخص‌های بهداشتی و درمانی جامعه اثر دارد. این پژوهش به بررسی عدالت در توزیع جغرافیایی پزشکان متخصص کشور  به تفکیک نوع تخصص پرداخت.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بود. داده‌های مربوط به تعداد جمعیت مردم و جمعیت پزشکان متخصص به تفکیک نوع تخصص در هر استان بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ مرکز آمار کشور جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزارExcel   و فرمول ضریب جینی، منحنی لورنز و مقدار ضزیب جینی استخراج شد.
یافته ها: به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۰، تعداد ٢١/٤٥ نفر متخصص پزشکی در کشور وجود داشت. استان سمنان دارای بیشترین (٤٠/٢٣ در صد هزار نفر) و استان خراسان شمالی دارای کمترین پزشک متخصص (١١/٧ در صد هزار نفر) بود. ضریب جینی توزیع کل متخصصان پزشکی کشور برابر با ٠/٠٤٣ بود. بیشترین ضریب جینی مرتبط با پزشکان متخصص اعصاب و روان و کمترین آن مرتبط با پزشکان متخصص پوست به دست آمد.

بحث و نتیجه گیری: اگرچه نسبت پزشکان متخصص به جمعیت در استان‌های کشور متفاوت است، ولیکن، توزیع آنها در کشور عادلانه بوده است. سیاستگذاران و مسئولان علاوه بر عدالت خام توزیعی در توزیع پزشکان متخصص، بایستی به نیاز جامعه نیز در توزیع متخصصان پزشکی توجه ویژه داشته باشند.
واژگان کلیدی: عدالت توزیعی، ضریب جینی، پزشکان متخصص، منحنی لورنز

                  

 

 

واژه‌های کلیدی: عدالت توزیعی، ضریب جینی، پزشکان متخصص، منحنی لورنز
متن کامل [PDF 827 kb]   (3919 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها