:: دوره 3، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1396 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 151-161 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه سلامت سازمانی با ادراک سیاست‌های سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
داریوش جعفرزاده ، رفعت محبی فر، رامتین شیشه چی، خانم رونا بحرینی
چکیده:   (858 مشاهده)
بررسی رابطه سلامت سازمانی با ادراک سیاست‌های سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

داریوش جعفرزاده١*‌، رفعت محبی‌فر٢،  رامتین شیشه‌چی٣،  رونا بحرینی١

١. کارشناس ارشد، قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
٢. دانشیار، گروه مدیریت سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.
٣. کارشناس ارشد، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.
* نویسنده مسئول: تبریز، خیابان دانشگاه، جنب بیمارستان مدنی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
تلفن:  ۰۹۱۴۷۹۶۳۶۰۳                                                             Email: DJafarzadeh۷۱@gmail.com        

چکیده:
مقدمه: ایجاد جو سالم و مبتنی بر عدالت سازمانی، زمینه‌ساز یک سازمان سالم می‌باشد و از طریق آن می‌توان در جهت اعتلای سازمان پیچیده‌ای مانند بیمارستان گام برداشت. هدف از این پژوهش تعیین رابطه سلامت سازمانی با ادراک سیاست‌های سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر، مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی بود که بر روی ۳۷۱ نفر از کارمندان بیمارستان‌های آموزشی شهر قزوین که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سلامت سازمانی پارسونز و برای سنجش ادراک سیاست سازمانی از پرسشنامه کاچمر وکارلسون استفاده شد. جهت تحلیل، از آزمون‌های کای دو، تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام استفاده شد. برای این منظور، از نرم‌‌افزار SPSS نسخه ۲۰ استفاده شد.
یافته‌ها: در بیمارستان‌های مورد بررسی در ٨ /٧٦% موارد، سلامت سازمانی از دیدگاه کارکنان در سطح بالا و خیلی بالا قرار داشت و سیاست سازمانی نیز در ٨/٩% موارد در سطح بالا بود. بین سیاست سازمانی و سلامت سازمانی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود داشت بدین معنا که با کاهش سیاست سازمانی، سلامت سازمانی افزایش می‌یافت (٦٩ ٠/٠  = P).
بحث و نتیجه‌گیری: ضروری است تا در بیمارستان، به موضوع سلامت و سیاست سازمانی توجه کافی شده و محیطی در آن ایجاد شود که کارکنان و پرسنل، روابط سازمانی مؤثرتری داشته باشند. پیشنهاد می‌شود سطوح سازمانی به طور شفاف تعریف و مشخص شده و در راستای بهبود جو سازمانی، اقدامات لازم به عمل آید.
واژگان کلیدی: ادراک سیاست سازمانی، سلامت سازمانی، بیمارستان آموزشی، کارکنان
ارجاع: جعفرزاده داریوش‌‌، محبی‌فر رفعت‌، شیشه‌چی رامتین‌، بحرینی رونا.  بررسی رابطه سلامت سازمانی با ادراک سیاست‌های سازمانی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. مجله پژوهش‌های سلامت محور ۱۳۹۶؛ ۳(۲): ۱۶۱-۱۵۱.
واژه‌های کلیدی: واژگان کلیدی: ادراک سیاست سازمانی، سلامت سازمانی، بیمارستان آموزشی، کارکنان
متن کامل [PDF 1027 kb]   (334 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها