:: دوره 3، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1396 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 127-139 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه‌ بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری در کارکنان بیمارستان آموزشی منتخب: یک مطالعه موردی
علی جنتی، زهرا چگینی، معصومه قلی زاده، نسترن ناصری، زهرا احمدی
چکیده:   (1391 مشاهده)
 بررسی رابطه‌ بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری در کارکنان بیمارستان آموزشی منتخب: یک مطالعه موردی
 
علی جنتی۱، زهرا چگینی۲*، معصومه قلی‌زاده۳، نسترن ناصری۴، زهرا احمدی۴
۱. دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، قطب علمی مدیریت سلامت ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
۲. دانشجوی دکتری، قطب علمی مدیریت سلامت ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
۳. استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، قطب علمی مدیریت سلامت ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
۴. دانشجوی کارشناسی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
* نویسنده مسئول: تبریز، خیابان دانشگاه جنب مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
تلفن: ۳۳۳۵۱۰۴۸-۰۴۱                                                           Email: z.cheginy@gmail.com                    

چکیده:
مقدمه: بیمارستان یکی از اجزای مهم نظام بهداشت کشور است که نقش مهمی در سلامت انسان دارد. عدالت سازمانی، تلقی کارکنان از میزان رعایت انصاف و برابری در محیط کار می‌باشد و رفتار کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مقاله به بررسی رابطه بین ادراک عدالت سازمانی و خودباوری کارکنان در یکی از بیمارستان‌‌های منتخب در شهر تبریز می‌پردازد.
روش بررسی: پژوهش حاضر، مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی بر روی ۱۵۶ نفر از کارکنان یکی از بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. ابزارهای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه خودباوری Chen، Gully و Eden و پرسشنامه عدالت سازمانی Rego و Cunha بود. در تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری تحلیلی نظیر رگرسیون و همبستگی اسپیرمن و کای دو استفاده شد. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۳ وارد شدند.
یافته‌ها: بین ابعاد عدالت سازمانی و خودباوری رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت (٠/٠١ > P). همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، عدالت اطلاعاتی پیشگویی‌کننده قوی‌تری برای خودباوری بود. در نهایت مؤلفه‌های عدالت رویه‌ای، مراوده‌ای و اطلاعاتی به میزان ۱۴ درصد از تغییرات متغیر خودباوری را پیش‌بینی می‌کردند.
بحث و نتیجه‌گیری: از آنجا که ابعاد عدالت سازمانی بر خودباوری کارکنان اثر دارد، مدیران بیمارستان‌ها باید شیوه‌هایی مناسب جهت بهبود و ارتقای عدالت سازمانی اتخاذ نمایند تا باعث افزایش خودباوری و در نهایت برون داد کارکنان گردند.
 
واژگان کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت مراوده‌ای، عدالت اطلاعاتی، خودباوری، کارکنان، بیمارستان آموزشی
 
ارجاع: جنتی علی، چگینی زهرا، قلی‌زاده معصومه، ناصری نسترن، احمدی زهرا. بررسی رابطه‌ بین ادراک از عدالت سازمانی و خودباوری در کارکنان بیمارستان آموزشی منتخب: یک مطالعه موردی. مجله پژوهش‌های سلامت محور ۱۳۹۶؛ ۳(۲): ۱۳۹-۱۲۷.
واژه‌های کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای، عدالت مراوده‌ای، عدالت اطلاعاتی، خودباوری، کارکنان، بیمارستان آموزشی
متن کامل [PDF 1386 kb]   (474 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها