:: دوره 3، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1396 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 163-173 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سلامت معنوی در پسران دانشجو در دانشگاه پیام‌نور
محمد نریمانی، حمیدرضا صمدی فرد
چکیده:   (1187 مشاهده)
 بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سلامت معنوی در پسران دانشجو در دانشگاه پیام‌نور
 
محمد نریمانی۱، حمیدرضا صمدی فرد۲*
۱. استاد ممتاز، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
۲. کارشناس ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
* نویسنده مسئول: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی
تلفن: ۰۴۵۳۳۵۱۰۱۳۵     
چکیده:     
مقدمه: دانشجویانی که از سلامت معنوی بالایی برخوردار باشند، می­توانند با مشکلات زندگی شخصی خود سازگاری بیشتری داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سلامت معنوی در پسران دانشجو در دانشگاه پیام‌نور انجام شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر، پژوهشی توصیفی- تحلیلی بود که بر روی ۲۶۸ نفر از پسران دانشجو در دانشگاه پیام‌ور اردبیل که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی چندخوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های ناگویی خلقی (۲۰ سؤال)، نارسایی شناختی (۲۵ سؤال) و سلامت معنوی (۲۰ سؤال) بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیلی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۳ وارد شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین ویژگی‌های دموگرافیک پسران دانشجو نظیر سن، رشته، مقطع تحصیلی، اشتغال و وضعیت تأهل با سلامت معنوی رابطه آماری معنی‌داری وجود نداشت؛ اما بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سلامت معنوی دانشجویان رابطه معنی‌داری مشاهده شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ناگویی خلقی و نارسایی شناختی قابلیت پیش‌بینی سلامت معنوی را در پسران دانشجو دارا بودند (٠/٠٥ > P).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیرگذاری ناگویی خلقی و نارسایی شناختی در سلامت معنوی دانشجویان توصیه می‌شود که با آموزش‌های غلبه بر ناگویی خلقی و نارسایی شناختی به دانشجویان در بهبود سلامت معنوی کمک کرد.
واژگان کلیدی: ناگویی خلقی، نارسایی شناختی، سلامت معنوی، دانشجویان.
ارجاع: نریمانی محمد‌، صمدی فرد حمیدرضا. بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی و نارسایی شناختی با سلامت معنوی در پسران دانشجو در دانشگاه پیام نور. مجله پژوهش‌های سلامت محور ۱۳۹۶؛ ۳(۲): ۱۷۳-۱۶۳.
                                                       
واژه‌های کلیدی: ناگویی خلقی، نارسایی شناختی، سلامت معنوی، دانشجویان
متن کامل [PDF 1005 kb]   (984 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها