:: دوره 3، شماره 4 - ( فصلنامه زمستان 1396 ) ::
جلد 3 شماره 4 صفحات 309-322 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی و تجارب اوج این بیماران
محسن گل پرور ، مجید زارعی
چکیده:   (389 مشاهده)
تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی و تجارب اوج این بیماران
محسن گل‌پرور۱*، مجید زارعی۲

۱. دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
۲. دکترا، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
* نویسنده مسئول: اصفهان، خوراسگان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، گروه روان‌شناسی.
تلفن: ۳۵۳۵۴۰۰۱-۰۳۱                                    Email: drmgolparvar@gmail.com      
چکیده:       
 مقدمه: یکی از حوزه‌هایی که بیماران هموفیلی نیازمند یاری‌رسانی با هدف ارتقاء سلامت عاطفی خود هستند، تقویت سرمایه عاطفی و تجارب اوج آن‌ها است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر موفقیت شغلی بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی و تجارب اوج این بیماران انجام شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مداخله‌ای بود که در فاز اول بیماران هموفیلی که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند؛ به دو گروه ده نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. به افراد گروه آزمایش، آموزش بسته موفقیت شغلی طی یازده جلسه دو ساعتی برای بیماران هموفیلی داده شد. در فاز دوم، اعضای هر دو گروه، پرسشنامه سرمایه عاطفی و پرسشنامه تجارب اوج را  تکمیل کردند. این پرسشنامه‌ها قبل از برگزاری دوره آموزشی و در فاز پیگیری به فاصله ۴۵ روز بعد از برگزاری آن توسط اعضای هر دو گروه تکمیل شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه‌گیری تکرار شده، انجام شد. داده‌ها در نرم‌افزاری آماری SPSS نسخه ۲۱ وارد شدند.
یافته‌ها: میانگین سنی بیماران مورد بررسی، ٣٢/٤ سال بود. بین گروه‌های آزمایش و کنترل در سرمایه عاطفی و تجارب اوج هم در فاز بعد از برگزاری دوره آموزشی و هم در فاز پیگیری تفاوت آماری معناداری وجود داشت به این معنی که بسته آموزشی موفقیت بر سرمایه عاطفی و تجارب اوج گروه آزمایش مؤثر بود.
بحث و نتیجه‌گیری: بسته آموزش موفقیت را می‌توان برای ارتقاء سرمایه عاطفی و تجارب اوج بیماران هموفیلی و در راستای افزایش توان این بیماران مورد استفاده قرار داد.
 
واژگان کلیدی: بسته موفقیت شغلی، سرمایه عاطفی، تجارب اوج، بیماران هموفیلی، آموزش.
 
ارجاع: گل‌پرور محسن‌‌، زارعی مجید.  تأثیرآموزش موفقیت ویژه بیماران هموفیلی بر سرمایه عاطفی و تجارب اوج این بیماران. مجله پژوهش‌های سلامت محور ۱۳۹۶؛ ۳(۴): ۳۲۲-۳۰۹.

واژه‌های کلیدی: بسته موفقیت شغلی، سرمایه عاطفی، تجارب اوج، بیماران هموفیلی، آموزش
متن کامل [PDF 884 kb]   (182 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 4 - ( فصلنامه زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها