:: دوره 4، شماره 4 - ( فصلنامه زمستان 1397 ) ::
جلد 4 شماره 4 صفحات 349-359 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی عملکرد سیستم‌های اطلاعات داروخانه بیمارستان‌های شهر شیراز
فاطمه خادمیان ، پیوند باستانی ، نجمه بردبار ، زهرا مهدی تزنگی ، فاطمه حمزوی ، باران بیاتی
چکیده:   (863 مشاهده)
ارزیابی عملکرد سیستم‌های اطلاعات داروخانه بیمارستان‌های شهر شیراز
 
فاطمه خادمیان۱، پیوند باستانی۲، نجمه بردبار۳*، زهرا مهدی تزنگی۴، فاطمه حمزوی۴، باران بیاتی۵
 
۱. دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
۲. دانشیار، مرکز تحقیقات منابع انسانی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
۳. دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
۴. دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
۵. دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت‌، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
* نویسنده مسئول: شیراز، خیابان قصر دشت، حدفاصل خیابان ملاصدرا و سه‌راه برق، ساختمان الماس، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
تلفن: ۳۲۳۴۰۷۷۵-۰۷۱                                                                                     Email: nabordbar@gmail.com       

چکیده:
مقدمه: خطای دارویی یک رخداد قابل پیشگیری است که می‌تواند منجر به آسیب به بیمار شود. سیستم‌های اطلاعات داروخانه، نوید کاهش خطاهای دارویی را می‌دهند. با توجه به اهمیت این سیستم‌ها، هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم‌های اطلاعات داروخانه در بیمارستان‌های شهر شیراز بود.
روش بررسی: مـطالعه حاضر از نوع توصیفی-تـحلیلی بود که به صورت مـقطعی در سال ۱۳۹۷ بر روی ۳۱ داروخـانه واقع در بیمارستان‌های شهر شیراز، انجام گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، چک‌لیست استاندارد ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی بود. پس از بررسی نرمالیتی داده‌ها با استفاده از آزمون Shapiro-Wilk از آزمون آنوا استفاده شد. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۴ وارد شدند.
یافته‌ها: بیمارستان‌های دولتی دارای بیشترین میانگین نمره عملکرد سیستم‌های اطلاعات داروخانه و پس از آن به ترتیب بیمارستان‌های خصوصی و غیردولتی قرار داشتند. اکثر بیمارستان‌های دولتی (۶١/۱%) و خصوصی (۶۰%) و همه بیمارستان‌های غیردولتی (۱۰۰%) از نظر عملکرد سیستم‌های اطلاعات داروخانه در سطح متوسط بودند. بین ابعاد مختلف عملکرد سیستم‌های اطلاعات داروخانه با نوع مالکیت بیمارستان‌ها ارتباط معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجه‌گیری: ضرورت دارد که طراحان و تحلیل‌گران سیستم‌های اطلاعات داروخانه ضمن همکاری و مشورت با کاربران این سیستم‌ها، با دقت بیشتر به طراحی و اصلاح سیستم‌های اطلاعات داروخانه بپردازند.
 
واژگان کلیدی: سیستم اطلاعات داروخانه، سیستم اطلاعات بیمارستان، ارزیابی عملکرد، بیمارستان دولتی، بیمارستان غیردولتی، بیمارستان خصوصی
 
ارجاع: خادمیان فاطمه، باستانی پیوند، بردبار نجمه، مهدی تزنگی زهرا، حمزوی فاطمه، بیاتی باران.  ارزیابی عملکرد سیستم‌های اطلاعات داروخانه بیمارستان‌های شهر شیراز. مجله پژوهش‌های سلامت محور ۱۳۹۷؛ ۴(۴): ۵۹-۳۴۹.
واژه‌های کلیدی: سیستم اطلاعات داروخانه، سیستم اطلاعات بیمارستان، ارزیابی عملکرد، بیمارستان دولتی، بیمارستان غیردولتی، بیمارستان خصوصی
متن کامل [PDF 1216 kb]   (151 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 4 - ( فصلنامه زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها