:: دوره 5، شماره 4 - ( فصلنامه زمستان98 1398 ) ::
جلد 5 شماره 4 صفحات 343-353 برگشت به فهرست نسخه ها
 بررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان
هیوا میرزایی ، نسرین شعربافچی زاده ، فرشاد حمیدی ، کیوان رحمانی ، مرجان دارابی ، اکرم عزتی فرد
چکیده:   (493 مشاهده)
 بررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان
 
هیوا میرزایی۱، نسرین شعربافچی‌زاده۲*‌، فرشاد حمیدی۳، کیوان رحمانی۴، مرجان دارابی۵، اکرم عزتی فرد۵
 
۱. دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
۲. استادیار‌، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
۳. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط‌، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران‌، ایران
۴. دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
۵. دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
* نویسنده مسئول: نسرین شعربافچی‌زاده
آدرس: اصفهان‌، خیایان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۱۷۴                                                                                   Email: nshaarbafchi@gmail.com                     

چکیده:
مقدمه: گسترش تسهیلات بهداشتی و درمانی موجب افزایش تولید پسماندهای پزشکی، خطر افزایش آلودگی محیط‌زیست و بالا رفتن هزینه‌های مدیریت پسماند شده است بنابراین در این شرایط اهمیت مدیریت بهتر پسماندهای بیمارستانی دوچندان است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی بود که به شیوه مقطعی انجام شد. در این مطالعه، داده‌های مربوط به ۱۴ بیمارستان دانشگاهی و یک بیمارستان خصوصی با استفاده از چک‌لیست سازمان حفاظت محیط‌زیست گردآوری گردید. آماره‌های توصیفی میانگین و درصد محاسبه شدند.
یافته‌ها: میانگین پسماندهای پزشکی تولیدشده ۲۸ /۳۷۹ کیلوگرم در روز به ازای هر بیمارستان بود. همچنین کمترین و بیشترین میزان انطباق با سؤالات استاندارد به ترتیب مربوط به واحد امحاء پسماند با ۹۸ درصد و بارگیری پسماند ۱۰۰ درصد بود. بیمارستان‌های مورد مطالعه در زمینه‌های حجم و نوع زباله‌های تولیدی و فرآیند مدیریت پسماند دارای عملکرد خوبی بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: در بیمارستان‌های بزرگ تفکیک از مبدأ پسماند‌ها، ضرورت بیشتری دارد. اجرایی نمودن دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی و خط‌مشی‌های مربوط به مدیریت پسماند امری حیاتی بوده و بایستی بیمارستان‌ها حرکت از تئوری به عمل را با جدیت دنبال کرده تا شاهد ثمره‌ آن در کاهش حجم پسماندهای پزشکی و کاهش هزینه‌ها باشیم.
 
واژگان کلیدی: مدیریت پسماند، بیمارستان دانشگاهی، بیمارستان خصوصی، پسماند پزشکی
 
ارجاع: میرزایی هیوا، شعربافچی زاده نسرین‌، حمیدی فرشاد، رحمانی کیوان، دارابی مرجان، عزتی فرد اکرم.  بررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان. مجله پژوهش‌های سلامت محور ۱۳۹۸؛ ۵(۴): ۵۳-۳۴۳.
واژه‌های کلیدی: مدیریت پسماند، بیمارستان دانشگاهی، بیمارستان خصوصی، پسماند پزشکی
متن کامل [PDF 613 kb]   (158 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 4 - ( فصلنامه زمستان98 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها