:: دوره 1، شماره 1 - ( فصلنامه تابستان 1394 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 75-84 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سطح سبک زندگی سالمندان شهر شیراز
عباس شمس الدینی لری، کیمیا پورمحمدی، ویدا کشتکاران، صادق احمدی کشکولی، محمد رضا پور احمدی
چکیده:   (5203 مشاهده)

  بررسی سطح سبک زندگی سالمندان شهر شیراز

  عباس شمس الدینی لری۱*، کیمیا پورمحمدی۲، ویدا کشتکاران۳، صادق احمدی کشکولی۱، محمدرضا پور احمدی۴

  دریافت مقاله: ۱۵/۰۳/۹۴                      دریافت مقاله اصلاح شده: ۱۹/۰۴/ ۹۴                  پذیرش مقاله: ۲۴/۰۴/۹۴

 ۱. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران‌‌، ایران.

 ۲ . دانشجوی دکترا، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ، ایران.

 ۳ . کارشناس ارشد، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

 ۴ . دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌، تهران، ایران .

  * نویسنده مسؤول: تهران‌‌، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت

  تلفن: 09137559388                                                       Email : Abbas.shams69@yahoo                       

  چکیده:

  مقدمه: امروزه متخصصان سلامت، سبک زندگی را یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر بر سلامتی می­دانند. با شناخت و آگاهی از سبک زندگی می­توان به تغییر و اصلاح آن پرداخت و با بسیاری از عوامل خطـرسازی که جزء مهم ترین عوامل مرگ و مـیر هستـند، مقابله کرد. سبک زندگی در دوران سالمندی، تأثیر بسزایی بر سلامت و درک سالمندان از دوران سالمندی آن­ها دارد. بر همین اساس، این مطالعه با هدف تعیین سطح سبک زندگی سالمندان در شهر شیراز انجام گردید .

  روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی،۱۱۰نفر از سالمندان عضو کانون­های سالمند شهر شیراز مورد مطالعه قرار گرفتند. مشخصات دموگرافیک و اطلاعات سبک زندگی مربوط به سالمندان به وسیله پرسشنامه ­ ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است ­ ، جمع آوری گردید و پس از ورود به نرم افزار SPSS نسخه ٢٠ با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون کای اسکوئر) تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته­ ها: میانگین نمره سبک زندگی سالمندان ٧/٥٨ ± ١٥٤/٣٣ بود که حاکی از سبک زندگی مطلوب می­باشد که در دو جنس، اختلاف معنی داری را نشان نداد (٠/٠٥ < P ) . آزمون کای اسکوئر نشان داد بین حیطه روابط فردی‌، اجتماعی و جنس رابطه معناداری وجود داشت (P=0/002) ) (r=0./01) . همچنین نتایج نشان داد که بین حیطه پیشگیری با متغیر جنس رابطه معناداری وجود دارد( P=0/042 )

  بحث و نتیجه‌گیری: با وجود این که سبک زندگی سالمندان در سطح مطلوب قرار دارد، مداخلاتی با هدف افزایش آگاهی سالمندان در خصوص بهبود وضعیت سبک زندگی، به خصوص در حیطه تغذیه­، امری ضروری به نظر می­رسد . ­ افزایش آگاهی افراد سالمند از بیماری­های مزمن می­تواند به سالمندان در درک پیامد­های بالقوه ناشی از عملکرد خود و نیز تشویق آن ­ ها به تغییر در شیوه زندگی مؤثر باشد .

  واژگان کلیدی: سبک زندگی، سالمندی، کانون سالمندان، شیراز

 ارجاع: شمس الدینی لری عباس ، پورمحمدی کیمیا ، کشتکاران ویدا­ ، احمدی کشکولی صادق­ ، پور احمدی محمد رضا . بررسی سطح سبک زندگی سالمندان شهر شیراز. مجله پژوهش ­ های سلامت محور ۱۳۹۴؛ ۱(۱): ۸۴-۷۵.

 

 

واژه‌های کلیدی: سبک زندگی، سالمندی، کانون سالمندان، شیراز
متن کامل [PDF 888 kb]   (1478 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 1 - ( فصلنامه تابستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها