:: دوره 5، شماره 4 - ( فصلنامه زمستان98 1398 ) ::
جلد 5 شماره 4 صفحات 383-393 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین افسردگی و اضطراب با اختلال جسمانی سازی در بیماران سرپایی
مینا دانایی ، بهشید گروسی ، صدیقه زنگی آبادی
چکیده:   (722 مشاهده)
بررسی ارتباط بین افسردگی و اضطراب با اختلال جسمانی سازی در بیماران سرپایی
 

مینا دانایی۱، بهشید گروسی۲*، صدیقه زنگی‌آبادی۳
 
۱. استادیار پزشکی اجتماعی‌، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
۲. استاد روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
۳. دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات مد‌ل‌سازی در سلامت، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
* نویسنده مسئول: بهشید گروسی
آدرس: کرمان، انتهای بلوار ۲۲ بهمن، دانشکده پزشکی افضلی‌پور، گروه پزشکی اجتماعی
تلفن: ۰۳۴۳۲۵۷۳۱۳                                  Email: behshidgarrusi@gmail.com                      
چکیده:
مقدمه: امروزه بسیاری از بیماران با اختلالات اضطراب، افسردگی و جسمانی‌سازی، به کلینیک‌های سرپایی مراجعه می‌کنند. این اختلالات، هزینه‌های زیادی را بر سیستم سلامت تحمیل می‌کنند. مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین افسردگی و اضطراب با اختلالات جسمانی‌سازی در بیماران سرپایی پرداخت.
روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی در سال ۱۳۹۷ بر روی ۴۰۰ نفر از بیماران بالای ۱۸ سال مراجعه‌کننده به کلینیک منتخب در شهر کرمان که به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شده بودند؛ انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های اضطراب و افسردگی بیمارستانی و پرسشنامه سلامت جسمی گردآوری شدند. از آزمون‌های آماری رگرسیون لجستیک برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ وارد شدند.
یافته‌ها: ۳۸/۸ درصد از بیماران سرپایی دارای اختلال جسمانی‌سازی، ۷۳/۵ درصد آنان دچار اضطراب و ۶۱/۲ درصد آنان افسردگی داشتند. افسردگی با احتمال ابتلاء بیماران به اختلال جسمانی‌سازی ارتباط داشت به این شکل که با افزایش یک واحد در نمره افسردگی، ۱/۱۲ برابر احتمال اختلال جسمانی‌سازی افزایش می‌یافت.
بحث و نتیجه‌گیری: آموزش پزشکان جهت تشخیص به موقع و درمان اختلالات روحی-روانی به ویژه افسردگی می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش بار بیماری‌های جسمی و روحی-روانی داشته باشد.
 
واژگان کلیدی: اختلالات جسمانی‌سازی، افسردگی، اضطراب، بیماران سرپایی، کلینیک
 
ارجاع: دانایی مینا‌، گروسی بهشید‌، زنگی‌آبادی صدیقه.  بررسی ارتباط بین افسردگی و اضطراب با اختلال جسمانی‌سازی در بیماران سرپایی. مجله پژوهش­های سلامت محور ۱۳۹۸؛ ۵(۴): ۹۳-۳۸۳.

 
واژه‌های کلیدی: اختلالات جسمانی‌سازی، افسردگی، اضطراب، بیماران سرپایی، کلینیک
متن کامل [PDF 871 kb]   (211 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی اجتماعی

Ethics code: IR.KMU.AH.REC.1396.2348XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 4 - ( فصلنامه زمستان98 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها