:: دوره 1، شماره 3 - ( فصلنامه زمستان 1394 ) ::
جلد 1 شماره 3 صفحات 189-198 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی محدودیت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مسیر ورود به فاز دوم اصلاحات نظام نوین مالی سلامت: یک مطالعه کیفی
پیوند باستانی، مسعود ابوالحلاج، احمد صادقی، مریم رمضانیان، حجت حمیدی
چکیده:   (2272 مشاهده)

شناسایی محدودیتهای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در مسیر ورود به فاز دوم اصلاحات نظام نوین مالی سلامت: یک مطالعه کیفی

پیوند باستانی١*، مسعود ابوالحلاج٢، احمد صادقی٣،مریم رمضانیان٤، حجت حمیدی٥

 دریافت مقاله:٩٤/٠٦/٢٥               دریافت مقاله اصلاح شده:٩٤/١٠/١٩             پذیرش مقاله:٩٤/١١/٢٩

١. استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز‌، ایران.

٢. استادیار، مرکز بودجه و پایش عملکرد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.

٣. دانشجوی دکترای، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز‌، ایران.

٤ . دانشجوی دکترای‌، مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

٥ . کارشناس ارشد، گروه مدیریت امور مالی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

*نویسنده مسؤول:شیراز، خیابان قصردشت، حدفاصل خیابان ملاصدرا و سه راه برق، ساختمان الماس، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی.

                                                                                     تلفن:  07132340039                  Email: bastanip@sums.ac.ir

چکیده:

مقدمه: نظر به استقرار فاز اول اصلاحات مالی نظام سلامت (حسابداری تعهدی) در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و ضرورت حرکت آن‌ها به سمت دومین فاز اصلاحات (حسابداری قیمت تمام شده)، این مطالعه با هدف شناسایی مهم‌ترین محدودیت‌های ورود به فاز دوم اصلاحات مالی نظام سلامت کشور در سال ١٣٩١ طراحی و اجرا گردید.

روش بررسی:پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی بود که با استفاده از رویکرد دلفی انجام شد. در این مطالعه، یک گروه ١٥ نفری از متخصصان شامل معاونان توسعه منابع و مدیران مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و متخصصان نظام نوین مالی سلامت در وزارت بهداشت و درمان به صورت هدفمند انتخاب و در سه مرحله دلفی مشارکت نمودند و در این سطح، توافق در پاسخ‌هاحاصل شد.

یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که بیشترین محدودیت بالقوه، لزوم توانمندسازی نیروی انسانی در بدنه اجرایی دانشگاه‌هاعنوان شد. جدید بودن بحث قیمت تمام شده در بخش بهداشت و درمان ایران و عدم وجود تجربه مشابه قبلی نیز اولین محدودیتی بود که در بُعد محدودیت‌های بالفعل ورود به فاز دوم اصلاحات مالی سلامت، شناسایی شده است.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اجرای حسابداری تعهدی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های موفقیت در استقرار حسابداری بهای تمام شده، لازم است ابتدا با تعامل و همکاری بین معاونت‌های وزارت بهداشت و کادر مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی، چارچوب و دستور‌العمل واحدی برای ورود به فاز قیمت تمام شده خدمات تدوین شده و با کمک نرم‌افزار،محدودیت وجود دستورالعمل‌ها رفع گردد و بدین ترتیب مسیر اصلاحات هموار‌تر گردد.

واژگان کلیدی: حسابداری تعهدی، حسابداری قیمت تمام شده، اصلاحات مالی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، تکنیک دلفی

ارجاع: باستانی پیوند، ابوالحلاج مسعود، صادقی احمد‌، رمضانیان مریم، حمیدی حجت. شناسایی محدودیت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مسیر ورود به فاز دوم اصلاحات نظام نوین مالی سلامت: یک مطالعه کیفی. مجله پژوهش‌های سلامت محور ١٣٩٤؛ ١(٣): ١٩٨-١٨٩.

واژه‌های کلیدی: حسابداری تعهدی، حسابداری قیمت تمام شده، اصلاحات مالی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، تکنیک دلفی
متن کامل [PDF 653 kb]   (574 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 3 - ( فصلنامه زمستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها