:: دوره 1، شماره 2 - ( فصلنامه پاییز 1394 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 155-166 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل پیش بینی کننده فعالیت بدنی جهت پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی پرسید در زنان شهر کرمان
نسرین طبسی نژاد، سید وحید احمدی طباطبایی، نرگس خانجانی، محبت محسنی
چکیده:   (3011 مشاهده)

عوامل پیش ­بینی کننده فعالیت بدنی جهت پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی پرسید در زنان شهر کرمان

نسرین طبسی­ نژاد١، سید­وحید احمدی طباطبایی٢، نرگس خانجانی٣، محبت محسنی٤*

 دریافت مقاله: ٩٤/٠٧/٠٩              دریافت مقاله اصلاح شده: ٩٤/٠٩/١٧            پذیرش مقاله: ٩٤/٠٩/٢٤

چکیده

١. کارشناس ارشد، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

٢.پزشک عمومی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

٣. دانشیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

٤. استادیار­، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.       

* نویسنده مسؤول: گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

تلفن: 03431325098            فاکس: 03431325094                           Email: Mohabbat.Mohseni@gmail.com     

مقدمه: پوکی استخوان شایع­ترین بیماری متابولیک استخوان است که امروزه به عنوان یک معضل بهداشت عمومی شناخته شده است. فعالیت بدنی برای نگهداری استخوان­ها یکی از عوامل مهم در پیشگیری از این بیماری است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت بدنی در زنان شهر کرمان به منظور پیشگیری از پوکی استخوان مبتنی بر مدل پرسید بوده است.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی -­تحلیلی به صورت مقطعی بر روی ١٢٠ نفر از زنان مراجعه کننده به پایگاه­ های بهداشتی شهر کرمان در سال ١٣٩٣  انجام گردید که طی نمونه گیری تصادفی چند مرحله ­ای وارد مطالعه شدند. داده ­ها با استفاده از پرسشنامه بین­المللی فعالیت بدنی (IPAQ) و پرسشنامه محقق ساخته براساس سازه­ های مدل پرسید (عوامل مستعد کننده، تقویت کننده و قادر کننده) جمع­آوری و با آماره­های توصیفی (شاخص­ های مرکزی، پراکندگی، فراوانی و درصد) و تحلیلی (رگرسیون لجستیک، ضریب همبستگی پیرسون) در نرم افزار آماری SPSS  نسخه ١٨ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: نتایج نشان داد میانگین سنی آزمودنی­ ها 97/6±44/32 سال بود. 2/29 درصد از زنان دارای فعالیت بدنی شدید، 5/35 درصد متوسط و 7/66 درصد خفیف بودند. از بین سازه­ های مدل پرسید، عوامل قادر کننده هم در مدل خام (122/1 OR=،023/0P=) و هم در مدل تعدیل شده (137/1 OR=،041/0=P) در جایگاه قوی­ترین پیشگویی کننده فعالیت بدنی قرار گرفتند.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به این که عوامل قادر کننده قوی­ترین پیشگویی کنندگی را برای فعالیت بدنی دارند، انتظار می رود، مداخلات ارتقاء سلامت، بیشتر با تکیه بر این عوامل طراحی گردد تا به ارتقاء رفتار فعالیت بدنی و پیشگیری از پوکی استخوان در زنان منجر شود

واژگان کلیدی: پیش­بینی، فعالیت بدنی، پوکی استخوان، زنان، مدل پرسید

ارجاع: طبسی­ نژاد نسرین­، احمدی طباطبایی سید وحید­، خانجانی نرگس ، محسنی محبت. عوامل پیش­ بینی کننده فعالیت بدنی جهت پیشگیری از پوکی استخوان بر اساس الگوی پرسید در زنان شهر کرمان. مجله پژوهش­ های سلامت محور 1394؛ ١(٢): ١٦٦-١٥٥.

                  

واژه‌های کلیدی: پیش­ بینی، فعالیت بدنی، پوکی استخوان، زنان، مدل پرسید
متن کامل [PDF 863 kb]   (1214 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 2 - ( فصلنامه پاییز 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها