:: دوره 1، شماره 3 - ( فصلنامه زمستان 1394 ) ::
جلد 1 شماره 3 صفحات 199-213 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی کمیت و کیفیت مراقبت‌های ارائه شده به زنان باردار شهری و روستایی مراجعه کننده به زایشگاه‌ها و تسهیلات زایمانی
راضیه زاهدی، سمیرا رحمانیان، وحید کوه پیمای جهرمی
چکیده:   (2005 مشاهده)

ارزیابی کمیت و کیفیت مراقبت‌های ارائه شده به زنان باردار شهری و روستایی مراجعه کننده به زایشگاه‌ها و تسهیلات زایمانی

راضیه زاهدی١‌، سمیرا رحمانیان٢، وحید کوه پیمای جهرمی٣*

 دریافت مقاله:٩٤/٠٧/٢٩           دریافت مقاله اصلاح شده:١١/١٧/ ٩٤            پذیرش مقاله:٩٤/١٢/٢٥

١. دانشجوی دکترای، مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان،  ایران.

٢. کارشناس ارشد، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

٣. دانشجوی دکترای، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران.

*نویسنده مسؤول:کرمان، هفت باغ علوی، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان،  دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی.

تلفن:٣١٣٢٥٤١٥ -٠٣٤     فاکس: ٣٣٢٠٥٤١٥- ٠٣٤           Email: vahidkouh@yahoo.com 

 چکیده:

مقدمه: مراقبت‌های دوران بارداری با هدف حفظ حاملگی سالم از نظر سلامت جسمی و روحی برای مادر و نوزاد ارائه می‌گردند. این مطالعه با هدف ارزیابی کمیت و کیفیت مراقبت دوران بارداری در جهرم، انجام گرفت.

روش بررسی:پژوهش حاضر به روش مقطعی بر روی ٥٣١ زن باردار در شهر و روستا انجام گرفت. جمع‌آوری اطلاعات با چک لیست مراقبت‌های ادغام یافته وزارت بهداشت بود. کمیت مراقبت بر اساس مراجعه حداقل٦ بار در دوران بارداری و اولین مراجعه تا پایان ماه سوم به عنوان مراقبت کافی و در غیر اینصورت، مراقبت ناکافی تقسیم‌بندی شد. کیفیت مراقبت، به صورت شاخص مطلوب و نامطلوب و بر اساس استانداردهای مراقبتی تعیین گردید.

یافته‌ها: تعداد مادران باردار برخوردار از مراقبت کافی ٢٤٢ نفر بود که با اختلاف آماری معناداری در روستا بیشتر از شهر بود. کمیت مراقبت بارداری در شهر (٤٥%) با اختلاف معناداری کمتر از روستا (٥١%) به دست آمد. کیفیت مراقبت بارداری در ٣٣٣ نفر مطلوب بود که با اختلاف آماری معناداری در روستا (٦٨/٩%) بالاتر از شهر (٥٦/٦%) بود. عفونت ادراری و کم خونی با اختلاف آماری معناداری در روستا شایع‌تر از شهر بود.

بحث و نتیجه‌گیری: با وجود بالاتر بودن کمیت و کیفیت مراقبت دوران بارداری در مادران روستایی، فراوانی عوارض بارداری نسبت به زنان شهری بالاتر بوده است که می‌بایست کارکنان بهداشتی در جهت آموزش و کنترل عوارض توجه داشته باشند.

واژگان کلیدی: مادران باردار، کمیت مراقبت بارداری، کیفیت مراقبت بارداری، چک لیست مراقبت‌های ادغام یافته، استاندارد مراقبت

ارجاع: زاهدی راضیه‌، رحمانیان سمیرا‌، کوه پیمای جهرمی وحید.ارزیابی کمیت و کیفیت مراقبت‌های ارائه شده به زنان باردار شهری و روستایی مراجعه کننده به زایشگاه‌ها و تسهیلات زایمانی. مجله پژوهش‌های سلامت محور ١٣٩٤؛ ١(٣): ٢١٣-١٩٩.

واژه‌های کلیدی: مادران باردار، کمیت مراقبت بارداری، کیفیت مراقبت بارداری، چک لیست مراقبت‌های ادغام یافته، استاندارد مراقبت
متن کامل [PDF 956 kb]   (865 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 3 - ( فصلنامه زمستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها