نشریه پژوهش های سلامت محور- مشاوران علمی
دوره 2، شماره 4 - ( فصلنامه زمستان 1395 )

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکترمحمدرضا افلاطونیان
دکتر محمدرضا امیراسماعیلی
دکتر یونس جهانی
دکتر فریده دوستان
دکترحانیه‌السادات سجادی
دکتر اسماء صابرماهانی
دکتر لیلا صالحی
دکتر سید وحید احمدی طباطبایی
دکتر رضا گودرزی
دکتر محمود نکویی مقدم
دکتر لیلا والی
 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.119.29.fa
برگشت به اصل مطلب