نشریه پژوهش های سلامت محور- مشاوران علمی
دوره 3، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1396 )

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر یونس جهانی
دکتر احسان زارعی
دکتر بهجت شکروش
دکتر وحید کوه پیمای جهرمی
دکتر لیلا والی
 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.119.29.fa
برگشت به اصل مطلب