نشریه پژوهش های سلامت محور- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله پژوهش های سلامت محور 


مجله پژوهش های سلامت محور وابسته به مرکز رشدفناوری های سلامت کرمان از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد


صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رتبه: ندارد_ درخواست اعطاء رتبه علمی_پژوهشی برای نشریه از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده است.

سال انتشار: ١٣٩٤
فاصله انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی

شماره ثبت: ٩٤/٣٤٦٢

شاپای چاپی: ......

شاپای الکترونیکی: ٧٦٣٩ - ٢٤٢٣

مدیرمسئول و سردبیر: دکتر محمدملکوتیان
معاون سردبیر: دکتر لیلا والی
شورای سردبیری: دکتر علی اسدی‌پور، دکتر عابدین‌ ایران‌پور، دکتر محمدرضا بانشی، دکتر محمود نکوئی‌مقدم، دکتر لیلا والی

ویراستار علمی: هیات تحریریه

ویراستاری ادبی و صفحه آرایی: مرکز هماهنگی و پشتیبانی فنی مجلات دانشگاه

ویراستاری انگلیسی: مرکز هماهنگی و پشتیبانی فنی مجلات دانشگاه
نشانی دفتر مجله:

کرمان، بلوارجمهوری اسلامی، حدفاصل چهارراه فرهنگیان و چهارراه امیرکبیر، ضلع شمالی بلوار،مرکز رشد فناوری های سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کدپستی: ٦٦٧٤٩ - ٧٦١٨٨

 فرآیند دریافت، پذیرش و انتشار مقاله ها در نشریه رایگان می باشد
 دسترسی به متن مقاله ها آزاد است
خلاصه ها و متن کامل (قالب PDF) از تمام مقاله های منتشر شده توسط مجله به صورت آزادانه برای همه بلافاصله پس از انتشار قابل دسترسی است

تلفاکس: ٣٢١١١٦١٣-٠٣٤
پست الکترونیک: hbrj@kmu.ac.ir
وب سایت: hbrj.kmu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.40.16.fa
برگشت به اصل مطلب