:: دوره 6، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1399 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 1-14 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی
حمیدرضا طاهری قره قاچ ، اباسط میرزائی*
چکیده:   (726 مشاهده)
تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران بیمارستان‌های
دولتی و خصوصی

 
حمید‌رضا طاهری قره‌قاچ‌۱، اباسط میرزایی۲*
۱. دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

۲. استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
* نویسنده مسئول: اباسط میرزایی
آدرس: تهران، خیابان دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده بهداشت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
تلفن: ۰۲۱۸۸۸۳۰۸۲۶                                          Email: amacademic@yahoo.com                  
چکیده:
مقدمه: سلامت بیماران و پیشرفت در بهبودی آ‌ن‌ها متأثر از تعهد و کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرستاران می‌باشد. از آنجا که بخشی از تعهد و کیفیت زندگی کاری پرستاران، متأثر از عدالت سازمانی و بهزیستی در محیط کار آنان می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی با بهزیستی در پرستاران انجام شد.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به شیوه مقطعی در سال ۱۳۹۷ انجام شد. ۲۲۵ پرستار از دو بیمارستان دولتی و دو بیمارستان خصوصی شهر گنبدکاووس به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های عدالت سازمانی و بهزیستی در کار بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری اسپیرمن انجام شد. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ وارد شدند.
یافته­ ها: عدالت سازمانی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در سطح متوسط و بهزیستی در کار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در سطح خوب قرار داشت. بین میانگین نمره عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران بیمارستانهای دولتی رابطه معنی‌دار و مثبتی دیده شد (۰/۰۰۶=P).
بحث و نتیجه‌گیری: برگزاری دوره‌های آموزشی ارتباط بین فردی و تعاملات اجتماعی به تمام کارکنان پرستاری در تمامی بخش‌های درمانی جهت تقویت بهزیستی در کار ضرورت دارد. همچنین لزوم ارزشیابی دوره‌ای از وضعیت نمره عدالت سازمانی در بین کارکنان بر مبنای استانداردها صورت گرفته تا کاستی‌ها و یا نواقص موجود رفع گردد.
 
واژگان کلیدی: عدالت سازمانی، بهزیستی در کار، پرستار، بیمارستان دولتی، بیمارستان خصوصی
 
ارجاع: طاهری قره قاچ حمید‌رضا‌، میرزایی اباسط. تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با بهزیستی در کار پرستاران بیمارستان‌‌های دولتی و خصوصی. مجله پژوهش ­های سلامت محور ۱۳۹۹؛ ۶(۱): ۱۴-۱.    
واژه‌های کلیدی: عدالت سازمانی، بهزیستی در کار، پرستار، بیمارستان دولتی، بیمارستان خصوصی
متن کامل [PDF 1118 kb]   (231 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها