:: دوره 6، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1399 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 51-65 برگشت به فهرست نسخه ها
 شیوع افسردگی در زنان باردار ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز
پروانه اصفهانی* ، مژگان افشین، فائزه رسولخانی، نجمه عزیزی
چکیده:   (694 مشاهده)
 شیوع افسردگی در زنان باردار ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز
 
پروانه اصفهانی۱*، مژگان افشین۲، فائزه رسولخانی۳، نجمه عزیزی۴

 
۱. استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
۲. کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
۳. دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
۴. کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
* نویسنده مسئول: پروانه اصفهانی
آدرس: زابل، خیابان شهید رجایی، دانشکده بهداشت
تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰                                                                                         Email: p.isfehani@gmail.com    
چکیده:
مقدمه: افسردگی یک مشکل شایع در دوران بارداری است که می‌تواند سلامت مادر و نوزاد را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع افسردگی در زنان باردار ایرانی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت فراتحلیل (متاآنالیز) از اول فروردین ۱۳۷۸ تا پایان ۳۱ تیر ۱۳۹۹ انجام شد. کلیه مقالات علمی منتشر شده افسردگی در زنان باردار ایرانی در شش پایگاه داده‌ای و موتور جستجوگر Google Scholar جستجو و ارزشیابی کیفی شدند. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص 
I2  و احتمال سوگیری در انتشار توسط آزمون Egger و مدل متارگرسیون برای ارزیابی متغیرهای مظنون به ناهمگونی در سطح معناداری ۰۵ /۰ بررسی شد. در نهایت، تعداد ۳۳ مقاله با استفاده از نرم‌افزار CMA تحلیل شد.
یافته‌ها: بر مبنای مدل تصادفی، شیوع افسردگی در زنان باردار ایرانی برابر با ۱۰/۹ درصد (۱۴/۵۴-۸/۲ درصد: حدود اطمینان ۹۵%) به دست آمد. بیشترین شیوع در شهر بناب در سال ۱۳۹۴ برابر با ۴۴/۸ درصد (۵۳/۶-۳۶/۳ درصد: حدود اطمینان ۹۵%) و کمترین شیوع در تهران در سال ۱۳۸۰ برابر با ۰/۷ درصد (۱/۳-۰/۴ درصد: حدود اطمینان ۹۵%) محاسبه شد. بین سال، حجم نمونه، میانگین سنی و شیوع افسردگی در زنان باردار ایرانی ارتباط معناداری وجود داشت ( 
P
<۰.۰۵ ).
بحث و نتیجه‌گیری: بر مبنای نتایج این مطالعه، افسردگی تقریباً روی یک‌دهم از زنان باردار تأثیرگذار است. بنابراین، ضروری است به منظور کاهش افسردگی در این گروه، اقداماتی نظیر ورزش و روانی درمانی صورت گیرد.
 
واژگان کلیدی: افسردگی، زنان باردار، شیوع، ایران
 
ارجاع: اصفهانی پروانه، افشین مژگان، رسولخانی فائزه، عزیزی نجمه.  شیوع افسردگی در زنان باردار ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز. مجله پژوهش ­های سلامت محور ۱۳۹۹؛ ۶(۱): ۶۵-۵۱.
                  

واژه‌های کلیدی: افسردگی، زنان باردار، شیوع، ایران
متن کامل [PDF 1308 kb]   (174 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت و خدمات بهداشتیXML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها