نشریه پژوهش های سلامت محور- نشانی و راه های ارتباطی
نشانی و راه های ارتباطی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 AWT IMAGE

  آدرس:
کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، بین چهارراه فرهنگیان

و چهار راه امیرکبیر، ضلع شمالی بلوار، مرکز رشد فناوری های سلامت

کدپستی:  ٦٦٧٤٩ - ٧٦١٨٨

 تلفن و فکس: ٣٢١١١٦١٣ - ٠٣٤

​ ​ ایمیل: hbrj@kmu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.114.13.fa
برگشت به اصل مطلب