نشریه پژوهش های سلامت محور- مشاوران علمی
دوره ۵، شماره ۳ - ( فصلنامه پاییز ۱۳۹۸ )

حذف تصاویر و رنگ‌ها


دکتر مریم تاجور
دکتر مریم معینی
دکتر لیلا والی
 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.119.29.fa
برگشت به اصل مطلب