نشریه پژوهش های سلامت محور- فرآیندبررسی و پذیرش مقاله ها
فرآیند بررسی و پذیرش مقاله ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/16 | 

AWT IMAGE

روند ارزیابی و پذیرش مقاله ها در نشریه

 "پژوهش های سلامت محور 

۱- بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر و اعضا شورای منتخب سردبیری 

۲- ارسال مقاله  به ۳ نفر داور به منظور ارزیابی و اظهارنظر داوری در صورت تائید محتوا

۳- ارسال جواب داوران به نویسنده به منظور انجام اصلاحات مورد نظر داوران در متن مقاله و یا دریافت نامه پاسخ به پرسش های داوری در صورت لزوم

۴- ارسال نسخه اصلاح شده به داور تطبیق کننده

۵- در صورت تایید مقاله توسط داور تطبیق، ارسال مقاله به واحد ویراستاری نشریه

۶- ارسال نظر ویراستاری نشریه به نویسنده به منظور انجام اصلاحات مورد نظر ویراستاری در صورت لزوم

۷- ارسال نسخه نهایی مقاله در قالب فایل pdf  برای بازبینی و تایید نهایی نویسنده 

۸- صدور نامه پذیرش برای نویسنده مسئول در صورت پذیرش مقاله توسط سردبیر و اعضای هیات تحریریه و تعیین نوبت انتشار مقاله

۹- انتشار مقاله در زمان مقرر از طریق وب سایت رسمی نشریه

۱۰- در صورت عدم تایید مقاله توسط داور تطبیق، ارسال مجدد به نگارنده مسئول جهت اصلاحات تکمیلی و تکرار مراحل ۳ و ۴ و ۵

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.123.33.fa
برگشت به اصل مطلب