نشریه پژوهش های سلامت محور- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه(به ترتیب حروف الفبا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اعضای هیات تحریریه(به ترتیب حروف الفبا):


AWT IMAGE

دکتر رویا احمدرجبی

استادیار گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم

پست الکترونیک: r.ahmadikmu.ac.ir


  AWT IMAGE

  دکتر سیدوحید احمدی‌طباطبایی

  استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان

  پست الکترونیکی: v.tabatabaeigmail.com


 AWT IMAGE

دکتر علی اسدی‌پور

استاد گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: aliasadipouryahoo.com


AWT IMAGE

دکتر محمدرضا افلاطونیان

استادیار گروه مبارزه با بیماریها معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: Mraflatoonianyahoo.com


 AWT IMAGE

دکتر محمدرضا امیراسماعیلی

استاد گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: Mohammadreza.amiresmailigmail.com


 AWT IMAGE

دکتر سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی

استاد گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: aminayatollahikmu.ac.ir


AWT IMAGE

دکتر عابدین ایران‌پور

 استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: Iranpourabedin۸۹gmail.com


AWT IMAGE

دکتر عبدالوهاب باغبانیان

استادیار گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی

پست الکترونیکی: abdolvahab.baghbaniansydney.edu.au


AWT IMAGE

دکتر محمدرضا بانشی

استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: rbaneshiyahoo.com


AWT IMAGE

دکتر ادریس بذر افشان

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

پست الکترونیکی: ed_bazrafshanyahoo.com 


AWT IMAGE

دکتر فتح الله بوذرجمهری

استاد گروه فیزیک پزشکی و بهداشت پرتوها دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

پست الکترونیکی: f.bouzarjyahoo.com


  AWT IMAGE

دکتر ابوالقاسم پوررضا

استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

 پست الکترونیکی: porrezaatums.ac.ir


AWT IMAGE

دکتر یونس جهانی

دانشیار گروه  آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیک: yonesjahaniyahoo.com


AWT IMAGE

دکتر بهادر حاجی محمدی

دانشیار گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پست الکترونیکی: b.hajimohammadigmail.com


AWT IMAGE

دکتر احمد خسروی

استادیار انگل‌شناسی پزشکی مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 پست الکترونیکی: ahmadkhosraviyahoo.com


Image result for ‫دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد‬‎

 دکتر حمیدرضا رشیدی‌نژاد

 دانشیار گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: hr_rashidinejadkmu.ac.ir


AWT IMAGE

دکتر زهره سالاری

 دانشیار گروه زنان زایمان و نازایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: zohreh_salariyahoo.com


 AWT IMAGE

دکتر ایرج شریفی

 استاد ممتاز گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: sharifikmu.ac.ir


AWT IMAGE

دکتر حسین صافی‌زاده

استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: hsafizadekmu.ac.ir


AWT IMAGE

دکتر علی طولابی

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بم

پست الکترونیک: atoolabiyahoo.com


Image result for ‫منصوره عزیززاده فروزی‬‎

منصوره عزیززاده فروزی

مربی دانشکده پرستاری و مامایی رازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 پست الکترونیکی: forozygmail.com


AWT IMAGE

دکتر غلامعباس محمدی

استاد گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: gh_mohammadikmu.ac.ir


AWT IMAGE

دکتر حسن مظفری خسروی

استاد گروه تغذیه دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پست الکترونیکی: mozaffari.khgmail.com


AWT IMAGE

دکتر سیدسعید مظلومی

استاد،سرپرست مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پست الکترونیکی: Mazloomy.mmgmail.com 


AWT IMAGE

دکتر رضا ملک‌پور افشار

استاد گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: rmalekpourayahoo.com


AWT IMAGE

دکتر محمد ملکوتیان

 استاد گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ( مدیرمسئول و سردبیر )

پست الکترونیکی: m.malakootianyahoo.com


AWT IMAGE

دکتر میترا مهربانی

 استادگروه فارماگنوزی و بیوتکنولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: mmehrabanihotmail.com


 AWT IMAGE

دکتر سیدعلی نجومی

 استادیار میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران

پست الکترونیکی: ali.nojoumigmail.com


AWT IMAGE

دکتر محمود نکوئی‌مقدم

 استاد گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 پست الکترونیکی: mahmood.nekoeimoghadamgmail.com


AWT IMAGE

دکتر ناصر هاشمی‌نژاد

دانشیار گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 پست الکترونیکی: n_hasheminejadkmu.ac.ir


  AWT IMAGE

دکتر لیلا والی

استادیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: Vali۱۳۸۶gmail.com


AWT IMAGE

دکتر محمود وکیلی

دانشیار گروه پزشکی اجتماعی ، مرکز تحقیقات پایش سلامت ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

پست الکترونیکی: Vakilim۵۲yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پژوهش های سلامت محور:
http://hbrj.kmu.ac.ir/find.php?item=1.41.20.fa
برگشت به اصل مطلب