:: دوره 4، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1397 ) ::
جلد 4 شماره 1 صفحات 63-76 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر آموزش مشارکتی مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر مهارت‌های ارتباطی پرستاران در بخش اورژانس یک بیمارستان آموزشی
شایسته صالحی ، فاطمه هاشمی ، نصرت عوض نژاد ، فاطمه کرمی رباطی
چکیده:   (1056 مشاهده)
تأثیر آموزش مشارکتی مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر مهارت‌های ارتباطی پرستاران در بخش اورژانس یک بیمارستان آموزشی
 
شایسته صالحی۱، فاطمه هاشمی۲*، نصرت عوض نژاد۳، فاطمه کرمی رباطی۴
 
۱. دانشیار، دکترای پرستاری، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
۲ . کارشناس ارشد، بیمارستان افضلیپور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
۳ . کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
۴ . کارشناس ارشد، پایگاه تحقیقات بالینی، بیمارستان افضلیپور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
* نویسنده مسئول: کرمان، بزرگراه امام خمینی (ره)، جنب دانشگاه شهید باهنر، مرکز آموزشی درمانی افضلیپور
تلفن: ۰۳۴۳۱۳۲۸۰۰۰                                                              Email: fa.hashemi۲۹۹@yahoo.com
چکیده:مقدمه: ارتباط صحیح پرستاران با بیماران موجب ارتقای پیامدهای درمانی و افزایش روند بهبودی بیماران می­شود. یکی از مهم‌ترین روش‌های بهبود مهارت‌های ارتباطی به­عنوان بخش مهم و ضروری در ارائه خدمات پرستاری، نحوه نگرش و بازخورد وی نسبت به پدیده‌های مختلف و ایجاد آمادگی لازم درونی برای ایجاد تغییرات مثبت در حوزه شناختی او است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر آموزش مشارکتی مهارت‌های مثبت­اندیشی بر مهارت‌های ارتباطی پرستاران بخش اورژانس بیمارستان آموزشی منتخب در شهر کرمان بود.
روش بررسی: مطالعه تحلیلی حاضر از نوع مداخله‌ای بود که بر روی ۶۰ پرستار واحد اورژانس بیمارستان آموزشی منتخب بر روی گروه آزمایش و کنترل انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی کوئین دام بود. گروه آزمایش طی ۹ جلسه، آموزش مشارکتی مهارت‌های مثبت‌اندیشی را دریافت کردند.  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری تی مستقل، آنووا و تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. داده‌ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ وارد شدند.
یافته­ ها: میانگین نمره کل مهارت‌های ارتباطی گروه آزمایش افزایش یافت. بین میانگین نمرات مهارت‌های گوش دادن، توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عاطفی، ارتباط توأم با قاطعیت و بینش نسبت به فرایند ارتباط پرستاران برحسب عضویت گروهی در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری وجود داشت
(P <0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به مؤثر بودن آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی در افزایش مهارت‌های ارتباطی پرستاران، توصیه می‌شود تمهیداتی اندیشیده شود تا آموزش این مهارت‌ها از ابتدای آموزش دانشجویان پرستاری فراهم شود.
 
واژگان کلیدی: آموزش مشارکتی، مهارت‌های مثبت اندیشی، مهارت‌های ارتباطی، پرستاران، بخش اورژانس، بیمارستان آموزشی
 
ارجاع: صالحی شایسته، هاشمی فاطمه، عوض نژاد نصرت، کرمی رباطی فاطمه.  تأثیر آموزش مشارکتی مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر مهارت‌های ارتباطی پرستاران در بخش اورژانس یک بیمارستان آموزشی. مجله پژوهش­های سلامت محور ۱۳۹۷؛ ۴(۱): ۷۶-۶۳.
واژه‌های کلیدی: آموزش مشارکتی، مهارت‌های مثبت اندیشی، مهارت‌های ارتباطی، پرستاران، بخش اورژانس، بیمارستان آموزشی
متن کامل [PDF 1166 kb]   (288 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 1 - ( فصلنامه بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها