:: دوره 4، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1397 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 135-145 برگشت به فهرست نسخه ها
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در بین ارائه‌دهندگان مراقبت‌های اولیه سلامت در استان مرکزی
احسان زارعی ، عباس دانش کهن ، سهیلا خداکریم ، رضا عباسی
چکیده:   (647 مشاهده)
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در بین ارائه‌دهندگان مراقبت‌های اولیه سلامت در استان مرکزی
 
احسان زارعی۱، عباس دانش کهن۱، سهیلا خدا کریم۲، رضا عباسی۳*
 
۱. استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
۲. استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران
۳.  دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران
* نویسنده مسئول: تهران، خیابان ولیعصر، پارک‌وی، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی
تلفن: ۰۲۱۲۶۲۱۵۳۲۸                                                                                                 Email: abbasireza۱۵۰۰@gmail.com         
چکیده: 
مقدمه: امروزه، فرسودگی شغلی به عنوان یک سندرم روان‌شناختی، مشکل عمده‌ای به ویژه در خدمات سلامت بوده و در طیف وسیعی از ارائه‌دهندگان مراقبت‌های سلامت شناسایی شده است. این مطالعه با هدف تعیین میزان فرسودگی شغلی و بررسی ارتباط بین خصوصیات دموگرافیک با ابعاد فرسودگی در بین ارائه‌دهندگان مراقبت‌های اولیه سلامت انجام پذیرفت.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی – تحلیلی به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۷ انجام شد. نمونه آماری شامل تمام ارائه‌دهندگان مراقبت‌های اولیه سلامت (۳۳۵ نفر)، شاغل در یکی از دانشکده‌های علوم پزشکی استان مرکزی بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ بود. از آزمون‌های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۳ وارد شدند.
یافته­ها: میانگین نمره خستگی هیجانی ١٥/٥، مسخ شخصیت ٤/٩ و دستاورد شخصی ٣٣/٨ بود. ٢١/٨ درصد دچار خستگی هیجانی بالا، ۲۳ درصد مسخ شخصیت بالا و ٤٧/٥ درصد دارای دستاورد شخصی پایین بودند. رابطه آماری معنادار بین جنسیت، سابقه کار و محل خدمت با فرسودگی شغلی دیده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: استراتژی‌هایی نظیر برگزاری دوره‌های آموزشی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت بهینه منابع انسانی به‌ویژه جهت زنان، شاغلین شهری و کارکنان با سابقه بالا جهت کاهش فرسودگی شغلی پیشنهاد می‌گردد.
 
واژگان کلیدی: فرسودگی شغلی، خستگی هیجانی، مسخ شخصیت، دستاورد شخصی، ارائه‌دهندگان مراقبت‌های اولیه سلامت
 
ارجاع: زارعی احسان، دانش کهن عباس، خدا کریم سهیلا، عباسی رضا.  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ در بین ارائه‌دهندگان مراقبت‌های اولیه سلامت در استان مرکزی. مجله پژوهش ­های سلامت‌محور ۱۳۹۷؛ ۴(۲): ۴۵-۱۳۵.

 
واژه‌های کلیدی: فرسودگی شغلی، خستگی هیجانی، مسخ شخصیت، دستاورد شخصی، ارائه‌دهندگان مراقبت‌های اولیه سلامت
متن کامل [PDF 1308 kb]   (135 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 2 - ( فصلنامه تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها