:: دوره 1، شماره 2 - ( فصلنامه پاییز 1394 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 95-104 برگشت به فهرست نسخه ها
کیفیت زندگی بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی؛ مطالعه موردی کرمان
مجید حیدری جامع بزرگی، فرزان مددی زاده، اسماء صابر ماهانی
چکیده:   (5262 مشاهده)

مقایسه کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقی در شهر کرمان  

مجید حیدری جامع بزرگی۱­، فرزان مددی زاده­۲، اسماء صابر ماهانی۳*

l دریافت مقاله: ۲۰/۱/۹۴             l ‌دریافت مقاله اصلاح شده: ۱۷/۸/­۹۴             l پذیرش مقاله: ۲۰/۸/۹۴

۱. دانشجوی دکتری­، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،  کرمان، ایران.

۲.  دانشجوی دکتری، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۳.  استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

*نویسنده مسؤول: کرمان، ابندای اتوبان هفت باغ، پردیزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، گروه مدیریت سیاست­گذاری و اقتصاد سلامت

تلفن: ۰۹۱۳۳۹۵۴۵۵۸                                             Email: sabermahay@gmail.com     

                                     

چکیده:      

مقدمه: زمانی که نارسایی و کم کاری شدید کلیه روی می‌دهد و کلیه نمی‌تواند کار خود را انجام دهد، روش‌های جایگزین درمان کلیه شامل پیوند کلیه، همودیالیز و دیالیز صفاقی انجام می‌شود. مطالعه حاضر بر آن است تا با مقایسه ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی، به پزشک و بیمار در انتخاب روش درمانی مناسب از نظر تأثیر بر کیفیت زندگی کمک نماید.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی بر روی ۱۴۳بیمار همودیالیزی و دیالیز صفاقی در بیمارستانی در شهر کرمان در شش ماه دوم سال ۱۳۹۲  انجام گرفت. برای بررسی کیفیت زندگی بیماران و مقایسه آن در ابعاد مختلف از پرسشنامه کیفیت زندگی EQ۵D استفاده شد. تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۹ و با بهره گیری از روش‌های آمار توصیفی همچون میانگین و انحراف معیار و همچنین روش‌های آمار تحلیلی کای دو و من ویتنی انجام گردید.

یافته ­ها: میانگین نمره کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی، ۶۱/۰ و در بیماران دیالیز صفاقی ۶۹/۰ به دست آمد و اختلاف دو گروه معنی­دار بود. در بیماران همودیالیزی بالاترین میانگین نمره کیفیت زندگی مربوط به بُعد اضطراب و افسردگی ۹۵/۰ و در بیماران دیالیز صفاقی مربوط به بُعد مراقبت شخصی ۹۶/۰ بود. در این مطالعه، بین هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی و کیفیت زندگی بیماران دو گروه مورد بررسی به جزء متغیر سن، ارتباط آماری معنی­داری مشاهده نشد.

بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که بیماران دیالیز صفاقی در مجموع از کیفیت زندگی بالاتری برخودار بودند و به ویژه در ابعاد مراقبت شخصی و درد، کیفیت زندگی بهتری در مقایسه با بیماران همودیالیزی داشتند.

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی، بیماران همودیالیزی، دیالیز صفاقی، EQ۵D

ارجاع: حیدری جامع بزرگی مجید­، مددی زاده­ فرزان­، صابر ماهانی اسماء.  مقایسه کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقی در شهر کرمان­­. مجله پژوهش­های سلامت محور ۱۳۹۴؛ ۱(۲): ۱۰۴-۹۵.

واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، بیماران همودیالیزی، دیالیز صفاقی، EQ5D
متن کامل [PDF 737 kb]   (2449 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 2 - ( فصلنامه پاییز 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها