:: دوره 5، شماره 3 - ( فصلنامه پاییز 1398 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 247-260 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر رضایت پزشکان خانواده استان خراسان جنوبی
نسرین شعربابچی ، خدیجه شبانکاره ، زهرا خاکدل ، رضا فارابی ، راضیه لشکری ، محمد قاسمی
چکیده:   (783 مشاهده)
تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر رضایت پزشکان خانواده استان خراسان جنوبی
 
نسرین شعربافچی‌زاده۱، خدیجه شبانکاره۲، زهرا خاک دل۳، رضا فارابی۴، راضیه لشکری۴، محمد قاسمی۳*
 

۱. استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
۲. دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
۳. دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
۴. کارشناس بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
* نویسنده مسئول: محمد قاسمی
آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
تلفن: ۰۳۱۳۷۷۷۵۱۹۰                             Email: armanghasemi۳۲۰@gmail.com

چکیده:
مقدمه: یکی از برنامه‌های مهم طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، گسترش برنامه پزشک خانواده است. در واقع مناسب‌ترین استراتژی برای رسیدن به‌ سلامت در مناطق روستایی در قالب نظام ارجاع، به‌کارگیری پزشک خانواده است که مسئولیت سلامت افراد را بر عهده گیرند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر طرح تحول سلامت بر رضایت پزشکان انجام شد.
روش بررسی: مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر به ‌صورت مقطعی در سال ۱۳۹۷ بر روی ۱۲۶ پزشک خانواده در ۹۱ مرکز تحت پوشش برنامه در استان خراسان جنوبی که به روش سرشماری انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری کای دو و آنالیز واریانس استفاده شد. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ وارد شدند.
یافته‌ها: میزان رضایت کلی پزشکان خانواده، متوسط بود. آنان بیشترین میزان رضایت را از عملکرد خودشان داشتند و کمترین میزان رضایت آنان از نحوه رفتار بیماران بود. بین میزان رضایت عمومی پزشک خانواده با رضایت از محیط سازمانی، رضایت از حقوق و مزایا و رضایت از اجرای طرح تحول نظام سلامت ارتباط آماری معنادار وجود داشت.
بحث و نتیجه‌گیری: توجه به این که رضایت پزشک خانواده می‌تواند منجر به بهبود بهره‌وری و ارتقای شاخص‌های حوزه سلامت شود لذا باید به مواردی که رضایت پزشکان را بهبود می‌دهد، توجه شود. پرداخت مناسب و به‌موقع مطالبات می‌تواند در افزایش رضایت پزشکان مؤثر باشد.
 
واژگان کلیدی: طرح تحول نظام سلامت، رضایت، پزشک خانواده، مراکز خدمات جامع سلامت روستایی
 
ارجاع: شعربافچی‌زاده نسرین، شبانکاره خدیجه، خاک دل زهرا، فارابی رضا، لشکری راضیه، قاسمی محمد. تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر رضایت پزشکان خانواده استان خراسان جنوبی. مجله پژوهش­ های سلامت محور ۱۳۹۸؛ ۵(۳): ۶۰-۲۴۷.
 
واژه‌های کلیدی: طرح تحول نظام سلامت، رضایت، پزشک خانواده، مراکز خدمات جامع سلامت روستایی
متن کامل [PDF 1023 kb]   (196 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( فصلنامه پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها