:: دوره 1، شماره 2 - ( فصلنامه پاییز 1394 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 105-114 برگشت به فهرست نسخه ها
برآورد کارایی بیمارستان­ های استان کرمان با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی١٣٩٠_١٣٨٦
رضا گودرزی، الهام حقیقت فرد، لیلا والی، محمدرضا بانشی، پیام حقیقت فرد، بنفشه درویشی
چکیده:   (2697 مشاهده)

برآورد کارایی بیمارستان ­های استان کرمان با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی

    ١٣٩٠_١٣٨٦

رضا گودرزی١، الهام حقیقت فرد٢*، لیلا والی٣، محمدرضا بانشی٤، پیام حقیقت فرد٥، بنفشه درویشی٥

 دریافت مقاله: ٩٤/٠٦/١٨              دریافت مقاله اصلاح شده: ٩٤/٠٨/٣٠           پذیرش مقاله:٩٤/٠٩/١٠

١. استادیار­، گروه  مدیریت سیاست­گذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

٢. کارشناس ارشد، گروه مدیریت سیاست­گذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

٣. استادیار، مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

٤. دانشیار، مرکز تحقیقات ارائه خدمات سلامت­، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

٥. کارشناس ارشد­، گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

* نویسنده مسؤول: کرمان، بزرگراه هفت باغ، پردیزه علوم پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، گروه مدیریت، سیاست­گذاری و اقتصاد سلامت

تلفن: 03431325145                                       Email: haghighat83@gmail.com        

چکیده

مقدمه: یکی از اساسی­ ترین اهداف اکثر کشورها، ارتقاء سطح کیفیت و کارایی سیستم ­های بهداشتی- درمانی و استفاده بهـینه از منابع می­باشد. در این میان استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات در اختیار بیمارستان­ها که به عنوان یکی از پر هزینه­ ترین سازمان­های ارائه خدمات بهداشتی -­ درمانی مطرح می­ باشند، از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه برآورد کارایی بیمارستان­های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در طی سال­ های ١٣٩٠_١٣٨٦ بود.

روش بررسی: این پژوهش از نوع اقتصادسنجی بود و عملکرد ده بیمارستان از بیمارستا­ن­های کرمان با استفاده از داده­های ترکیبی در مقطع زمانی پنج ساله، از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. عوامل تولید مورد استفاده شامل تعداد تخت فعال، پزشک، پرستار و پذیرش سرپایی بودند و ستانده در این روش روز بـستری در نظـر گرفته شد. در این مـطالعه جهت تحلیل داده­ها از نرم­افزار Frontier 4.1 استفاده گردید.

یافته­ ها: برمبنای برآورد کارایی به روش تحلـیل مرزی تصادفی، مـتوسط کارایی بیمارستـان­های مورد بررسی ٠/٦٤٨ است. از این رو می­توان نتیجه گرفت که میزان ظرفیت افزایش کارایی در این بیمارستان­ها تا ٠/٣٥٢ درصد قابل افزایش می­باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته­ های این مطالعه تعدیل نیروی انسانی مازاد، برنامه­ریزی اقتضایی جهت افزایش کارایی و مدیریت منابع باید در الویت اهداف مدیران و مسئولان مربوطه قرار گیرد تا بتوان سطح کارایی را در بیمارستان­ها افزایش و میزان هزینه­ ها را به حداقل ممکن کاهش دهیم.

واژگان کلیدی: بیمارستان، کارایی، روش تحلیل مرزی تصادفی

ارجاع: گودرزی رضا­، حقیقت فرد الهام­، والی لیلا­، بانشی محمدرضا­، حقیقت فرد پیام­، درویشی بنفشه. برآورد کارایی بیمارستان­های استان کرمان با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی ١٣٩٠_١٣٨٦. مجله پژوهش­ های سلامت محور ١٣٩٤؛ ١(٢):١١٤-١٠٥.

واژه‌های کلیدی: بیمارستان، کارایی، روش تحلیل مرزی تصادفی
متن کامل [PDF 749 kb]   (2701 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي |


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 2 - ( فصلنامه پاییز 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها