:: دوره 1، شماره 1 - ( فصلنامه تابستان 1394 ) ::
جلد 1 شماره 1 صفحات 47-59 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان بر اساس مدل امتیازی متوازن
صدیقه زابلی، عادل سلیمانی نژاد، روح اله زابلی
چکیده:   (3522 مشاهده)

  ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان بر اساس مدل امتیازی متوازن  

  صدیقه زابلی۱، عادل سلیمانی نژاد۲، روح اله زابلی

  دریافت مقاله : ۱۶/۰۳/۹۴                     دریافت مقاله اصلاح شده: ۰۹/۰۴/ ۹۴                     پذیرش مقاله : //

۱ . کارشناس ارشد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

۲ . استادیار، بخش علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران.

۳ . استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

  * نویسنده مسؤول: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

  تلفن: ۰۹۱۲۲۳۵۱۰۶۷                       Email: rouhollah.zaboli@gmail.com

  چکیده:

  مقدمه: ارزیابی عملکرد، فرآیندی است برای بررسی میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در سازمان و با اهداف ارزیابی کارایی، رضایت­مندی مشتریان و سنجش اثربخشی سازمان صورت می­گیرد. کارت امتیازی متوازن ابزاری نوین است که میان اهداف استراتژیک و معیارها ارتباط برقرار نموده و شامل  مجموع ه­ای از شاخص­ های ارزیابی عملکرد شامل عملکرد مالی، ارتباطات با مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری است. کارت امتیازی متوازن نه تنها یک روش اندازه­ گیری عملکرد فراگیر و یکپارچه است، بلکه یک سیستم مدیریتی با رویکرد جدید مدیریت استراتژیک می­باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد کتابخانه­ های دانشکده­ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.

  روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که به روش مقطعی انجام شده است. محیط پژوهش کتابخانه­ های دانشکده­ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شهر کرمان بود. جامعه مورد مطالعه را کارکنان کتابخانه ­ها و دانشجویان دانشکده­ ها تشکیل دادند. اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه گردآوری شد. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ (ضریب پایایی درونی پرسشنامه ٠/٩١ ) تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­ های آماری توصیفی و محاسبه میانگین امتیازات بر مبنای ۵ و انجام آزمون‌های کولموگروف- اسمیرنوف و تی تست با استفاد از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ انجام شد.

  یافته­ ها: براساس یافته­ های تحقیق، میانگین و انحراف معیار ارزیابی عملکرد کتابخانه­ های دانشکده­ای در محور منابع و زیر ساخت­ها ٠/٥٩ ± ٣/٢١، در محور استفاده از خدمات ٠/٦٣ ± ٣/٦١، در محور اثر ٠/٥٣ ± ٣/٤٥ و در محور توسعه و ظرفیت­ ها ٠/٩٠ ± ٢/٩٥ محاسبه شد. بر اساس یافته ­ها ارزیابی عملکرد براساس مدل امتیازی متوازن در حد متوسط ارزیابی گردید.

  بحث و نتیجه ‌گیری: مدل امتیازی متوازن ابزاری مفید برای ارتقای عملکرد کتابخانه ­های دانشگاهی است. این مدل از طریق همسوسازی میان استراتژی ­ها با عملکرد می­تواند تأثیر زیادی بر ارتقای عملکرد کتابخانه­ ها بگذارد.

  واژگان کلیدی: کتابخانه، ارزیابی عملکرد، مدل امتیازی متوازن، دانشگاه علوم پزشکی

  ارجاع: زابلی صدیقه ، سلیمانی نژاد عادل ، زابلی روح اله . ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان بر اساس مدل امتیازی متوازن. مجله پژوهش ­ های سلامت محور ۱۳۹۴؛ ۱(۱): ۵۹-۴۷.

 

 

 

واژه‌های کلیدی: کتابخانه، ارزیابی عملکرد، مدل امتیازی متوازن، دانشگاه علوم پزشکی.
متن کامل [PDF 822 kb]   (1204 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Printدوره 1، شماره 1 - ( فصلنامه تابستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها